Estonian Int. 01/15 11:58 Raul Must v Toby Penty 21-13
Estonian Int. 01/15 11:15 Aarnio/Heino v Kersaudy/Maio 14-21
Estonian Int. 01/15 10:30 Ksenia Polikarpova v Delphine Lansac 14-21
Estonian Int. 01/15 09:53 Yartsev/Kosetskaya v Alimov/Davletova 19-21
Estonian Int. 01/15 08:50 Mitsova/Nedelcheva v Delrue/Palermo 21-16
China Int. Challenge WD 01/15 07:41 Chen/Zhou v Du/Xu 5-10
China Int. Challenge WD 01/15 07:07 Ahsan/Saputro v Potieng/Yordphaisong 10-7
China Int. Challenge WD 01/15 06:07 Zhiyi Wang v Yanyan Cai 7-11
China Int. Challenge WD 01/15 05:28 Feixiang Sun v Junpeng Zhao 10-10
China Int. Challenge WD 01/15 05:04 Tan/Xu v Takashina/Etoh 10-11
Estonian Int. 01/14 17:45 Hermansyah v Toby Penty 12-21
Estonian Int. 01/14 17:06 Raul Must v Erik Meijis 22-20
Estonian Int. 01/14 16:43 Kersaudy/Maio v Corvee/Gicquel 21-17
Estonian Int. 01/14 16:28 Ksenia Polikarpova v Mariya Mitsova 21-13
Estonian Int. 01/14 15:53 Evgeniya Kosetskaya v Delphine Lansac 14-21
Estonian Int. 01/14 15:23 Delrue/Palermo v Bolotova/Davletova 25-23
Estonian Int. 01/14 14:59 Hermansyah/Stromhall v Aarnio/Heino 17-21
Estonian Int. 01/14 14:33 Mitsova/Nedelcheva v Kuuba/Rüütel 21-15
Estonian Int. 01/14 14:05 Alimov/Davletova v Gicquel/Delrue 21-18
Estonian Int. 01/14 14:02 Kersaudy/Palermo v Yartsev/Kosetskaya 9-21
China Int. Challenge WD 01/14 12:26 Chen/Wang v Chen/Zhou 9-10
China Int. Challenge WD 01/14 12:25 Han/Du v Takashina/Eto 1-10
China Int. Challenge WD 01/14 11:51 Yu/Zhou v Potieng/Yordphaisong 7-11
China Int. Challenge WD 01/14 11:39 Siyuan Zhu v Junpeng Zhao 5-10
Estonian Int. 01/14 11:17 Nystrom/Sinkko v Delrue/Palermo 12-21
China Int. Challenge WD 01/14 10:49 Ayumi Mine v Zhiyi Wang 4-10
Estonian Int. 01/14 10:46 Ivanic/Krapez v Corvee/Gicquel 13-21
Estonian Int. 01/14 10:13 Raul Must v Subhankar Dey 21-18
Estonian Int. 01/14 10:02 Eetu Heino v Erik Meijs 18-21
Estonian Int. 01/14 09:38 Anatoliy Yartsev v Hermansyah 15-21