China Open 06/24 12:45 Tomokazu Harimoto Tomokazu Harimoto v Timo Boll Timo Boll 1-4
China Open 06/24 12:06 Dimitrij Ovtcharov v Chun Ting Wong Chun Ting Wong 11-8
China Open 06/24 11:23 Yingsha Sun Yingsha Sun v Shiwen Liu Shiwen Liu 12-10
China Open 06/24 10:30 Ning Ding Ning Ding v Meng Chen Meng Chen 4-2
China Open 06/24 08:15 Timo Boll Timo Boll v Donghyun Kim Donghyun Kim 4-0
China Open 06/24 07:30 Tomokazu Harimoto Tomokazu Harimoto v Koki Niwa Koki Niwa 10-6
China Open 06/24 06:45 Kasumi Ishikawa Kasumi Ishikawa v Shiwen Liu Shiwen Liu 1-4
China Open 06/24 06:00 Tianwei Feng Tianwei Feng v Yingsha Sun Yingsha Sun 0-4
China Open 06/24 05:20 Chun Ting Wong Chun Ting Wong v Masaki Yoshida Masaki Yoshida 11-5
China Open 06/24 04:15 Chun Ting Wong Chun Ting Wong v Masaki Yoshida Masaki Yoshida 4-0
China Open 06/24 03:30 Yuya Oshima Yuya Oshima v Dimitrij Ovtcharov 3-4
China Open 06/24 02:45 Meng Chen Meng Chen v Yuling Zhu Yuling Zhu 4-3
China Open 06/24 02:00 Ning Ding Ning Ding v Miu Hirano Miu Hirano 4-1