Challenger Ochsenhausen 02/20 20:55 Luan Bruno v Jakub Kosowski 10-12
Challenger Ochsenhausen 02/20 20:16 Carlos Arcila v Gustavo Yokota 4-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 19:41 Miroslav Horejsi Miroslav Horejsi v Enio Mendes 11-8
Challenger Ochsenhausen 02/20 18:57 Enzo Angles v Richard Vyborny 5-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 18:14 Miroslav Horejsi Miroslav Horejsi v Jakub Kosowski 11-13
Challenger Ochsenhausen 02/20 17:30 Enio Mendes v Gustavo Yokota 11-2
Challenger Ochsenhausen 02/20 16:47 Carlos Arcila v Richard Vyborny 11-8
Challenger Ochsenhausen 02/20 16:20 Luan Bruno v Enzo Angles 5-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 15:37 Jakub Kosowski v Gustavo Yokota 10-4
Challenger Ochsenhausen 02/20 14:55 Enio Mendes v Carlos Arcila 11-7
Challenger Ochsenhausen 02/20 13:31 Luan Bruno v Richard Vyborny 6-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 12:50 Miroslav Horejsi Miroslav Horejsi v Enzo Angles 12-14
Challenger Ochsenhausen 02/20 12:02 Enio Mendes v Richard Vyborny 11-8
Challenger Ochsenhausen 02/20 11:19 Jakub Kosowski v Carlos Arcila 19-17
Challenger Ochsenhausen 02/20 10:44 Enzo Angles v Gustavo Yokota 12-10
Challenger Ochsenhausen 02/20 10:08 Miroslav Horejsi Miroslav Horejsi v Luan Bruno 10-6
Challenger Ochsenhausen 02/20 09:26 Jakub Kosowski v Enio Mendes 16-14
Challenger Ochsenhausen 02/20 08:50 Enzo Angles v Carlos Arcila 10-9
Challenger Ochsenhausen 02/20 08:11 Luan Bruno v Gustavo Yokota 4-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 07:22 Miroslav Horejsi Miroslav Horejsi v Richard Vyborny 10-6