Ong/Ou

Giraldilla Int. WD 12/31 09:20 Ong/Ou v Astrup/Phu'orn 0-0
Giraldilla Int. WD 12/29 09:02 Chow/Mak v Ong/Ou 9-0