Moscow Liga Pro Viktor Rahmanov v Roman Homenko 0-0
Moscow Liga Pro 06/27 04:30 Roman Homenko v Yaroslav Bazhinov 4-10
Moscow Liga Pro 06/27 04:00 Vladimir Shirokov v Viktor Rahmanov 8-8
Moscow Liga Pro 06/27 03:00 Yurii Merkushin v Vladimir Safonov 7-10
Moscow Liga Pro 06/27 02:37 Viktor Ivanov v Vladimir Marshalov 10-6
Moscow Liga Pro 06/27 02:00 Vladimir Marshalov v Ilya Korogodskii 9-6
Moscow Liga Pro 06/27 01:30 Vladimir Safonov v Viktor Ivanov 10-12
Moscow Liga Pro 06/27 01:00 Yurii Merkushin v Vladimir Marshalov 8-6
Moscow Liga Pro 06/27 00:30 Vladimir Safonov v Ilya Korogodskii 7-4
Moscow Liga Pro 06/27 00:00 Viktor Ivanov v Yurii Merkushin 9-10
Moscow Liga Pro 06/26 23:30 Vladimir Marshalov v Vladimir Safonov 10-9
Moscow Liga Pro 06/26 23:00 Ilya Korogodskii v Yurii Merkushin 5-10
Moscow Liga Pro 06/26 22:30 Viktor Ivanov v Vladimir Marshalov 11-8
Moscow Liga Pro 06/26 22:00 Yurii Merkushin v Vladimir Safonov 11-10
Moscow Liga Pro 06/26 21:30 Ilya Korogodskii v Viktor Ivanov 11-8
Moscow Liga Pro 06/26 20:51 Ivan Talamanov v Dmitry Popov 10-6
Moscow Liga Pro 06/26 20:21 Aleksandr Zhelubenkov v Mukhammed Akhmedzhanov 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/26 19:38 Alexander Skrebnev v Timofey Arteev 10-9
Moscow Liga Pro 06/26 19:30 Aleksandr Korotkov v Muhammed Ahmedzhanov 11-12
Moscow Liga Pro 06/26 19:00 Dmitry Popov v Ivan Talamanov 3-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/26 18:56 Andrey Titov v Alexander Serebrennikov 3-11
Moscow Liga Pro 06/26 18:30 Aleksandr Zhelubenkov v Aleksandr Korotkov 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/26 18:30 Andrey Titov v Timofey Arteev 7-6
Moscow Liga Pro 06/26 18:00 Dmitry Popov v Muhammed Ahmedzhanov 4-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/26 18:00 Alexander Serebrennikov v Alexander Skrebnev 5-6
Moscow Liga Pro 06/26 17:30 Ivan Talamanov v Aleksandr Zhelubenkov 10-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/26 17:30 Timofey Arteev v Alexander Serebrennikov 6-5
Moscow Liga Pro 06/26 17:00 Aleksandr Korotkov v Dmitry Popov 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/26 17:00 Andrey Titov v Alexander Skrebnev 5-7
Moscow Liga Pro 06/26 16:30 Muhammed Ahmedzhanov v Aleksandr Zhelubenkov 5-1