Austria Bundesliga 2 02/22 20:30 Palkovsky/Koblizek v Klasek/Pavlica 5-5
Moscow Liga Pro 02/22 20:30 Muhammed Ahmedzhanov v Alexander Korotkov 1-0
Austria Bundesliga 2 02/22 20:20 David Palkovsky v Martin Pavlica 7-10
Austria Bundesliga 2 02/22 20:20 Petr David v Bohumil Vozicky 8-8
Moscow Liga Pro 02/22 20:15 Pavel Malahov v Muhammed Ahmedzhanov 0-1
Austria Bundesliga 2 02/22 20:00 Martin Olejnik v Marek Klasek 8-9
Austria Bundesliga 2 02/22 20:00 Tibor Spanik v Tomas Pavelka 8-9
Moscow Liga Pro 02/22 20:00 Pavel Malahov v Dmitri Popov 7-6
Moscow Liga Pro 02/22 19:30 Dmitri Popov v Muhammed Ahmedzhanov 9-8
Czech Republic Extraleague Women 02/22 19:20 Vivien Ello v Mitsuki Yoshida View
Moscow Liga Pro 02/22 19:00 Pavel Malahov v Vyacheslav Karpenko 7-11
Czech Republic Extraleague Women 02/22 18:40 Dana Cechova v E Chernyavskaya View
Austria Bundesliga 2 02/22 18:22 Marek Badowski v Konrad Kulpa 5-7
Austria Bundesliga 2 02/22 18:17 Radim Bako v Bohumil Vozicky 3-8
Austria Bundesliga 2 02/22 18:16 Martin Koblizek v Martin Pavlica 4-6
Moscow Liga Pro 02/22 18:00 Alexander Korotkov v Pavel Malahov 9-9
Austria Bundesliga 2 02/22 17:57 Tibor Spanik v Milan Orlowski 7-5
Austria Bundesliga 2 02/22 17:52 Martin Olejnik v Jan Mokrejs 8-9
Austria Bundesliga 2 02/22 17:34 Gionis Panagiotis v Chuanxi Han 8-7
Moscow Liga Pro 02/22 17:30 Vyacheslav Karpenko v Muhammed Ahmedzhanov 11-6
Moscow Liga Pro 02/22 17:30 Muhammed Ahmedzhanov v Pavel Malahov 9-10
Austria Bundesliga 2 02/22 17:16 Pavel Sirucek v Tomasz Kotowski 6-5
Austria Bundesliga 2 02/22 17:13 Dana Cechova v Yoshida Mitsuki 6-4
Austria Bundesliga 2 02/22 17:03 Petr David v Tomas Pavelka 9-9
Austria Bundesliga 2 02/22 17:02 David Palkovsky v Marek Klasek 8-5
Moscow Liga Pro 02/22 17:00 Dmitri Popov v Alexander Korotkov 2-6
Austria Bundesliga 2 02/22 16:20 Aleksei Silantev v Denis Bochkov 6-9
Moscow Liga Pro 02/22 16:00 Vyacheslav Karpenko v Dmitri Popov 5-2
Austria Bundesliga 2 02/22 15:40 Dmitry Fedorov v Aleksei Ulanov 9-11
China Liga Pro 02/22 14:30 Yan Sung Wu v Wenbin Lou 3-3