Challenger Ochsenhausen 02/22 09:30 Heber Moscoso v Jules Rolland 0-3
Czech Republic First League 02/22 09:18 Denis Medvedev v Aleksei Ulanov 5-7
Challenger Ochsenhausen 02/22 08:50 Paul Gauzy v Evgueni Chtchetinine 3-1
Moscow Liga Pro 02/22 08:30 Igor Kovalev v Igor Minchenkov 8-11
China Liga Pro 02/22 08:30 Li Bing Zhang v Jun Wu 7-11
Czech Republic First League 02/22 08:17 Denis Grishenin v Haiyom Ismailov 11-6
Challenger Ochsenhausen 02/22 08:10 Ahmed Saleh v Daniel Gorak 3-0
Czech Republic First League 02/22 08:09 Maksim Torgov v Aizat Korbanov 12-11
China Liga Pro 02/22 08:00 Jun Wu v Xiao Ming Fan 4-9
China Liga Pro 02/22 07:59 Yan Zhang v Li Bing Zhang 8-9
Czech Republic First League 02/22 07:39 Denis Grishenin v Pavel Galanov 11-8
Moscow Liga Pro 02/22 07:39 Alexey Afanasyev v Igor Minchenkov 11-10
China Liga Pro 02/22 07:30 Xiao Ming Fan v Li Bing Zhang 11-9
Challenger Ochsenhausen 02/22 07:30 Carlos Franco v Heber Moscoso 3-0
Moscow Liga Pro 02/22 07:17 Evgenii Masokin v Igor Kovalev 16-15
Moscow Liga Pro 02/22 07:00 Alexey Afanasyev v Evgenii Masokin 10-5
China Liga Pro 02/22 07:00 Yan Zhang v Xiao Ming Fan 11-4
Moscow Liga Pro 02/22 06:30 Igor Minchenkov v Alexey Afanasyev 10-7
Moscow Liga Pro 02/22 06:30 Evgenii Masokin v Igor Minchenkov 9-5
Moscow Liga Pro 02/22 06:00 Igor Kovalev v Evgenii Masokin 10-4
China Liga Pro 02/22 06:00 Jun Wu v Yan Zhang 11-7
Moscow Liga Pro 02/22 05:00 Alexey Afanasyev v Igor Kovalev 11-6
Moscow Liga Pro 02/22 03:00 Timur Mamazakirov v Konstantin Morgachev 3-10
Moscow Liga Pro 02/22 03:00 Pavel Nechaev v Stanislav Oshkin 6-10
Moscow Liga Pro 02/22 02:38 Stanislav Oshkin v Pavel Nechaev 13-12
Moscow Liga Pro 02/22 02:30 Konstantin Morgachev v Igor Poletaev 8-5
Moscow Liga Pro 02/22 02:00 Timur Mamazakirov v Pavel Nechaev 8-10
Moscow Liga Pro 02/22 01:30 Konstantin Morgachev v Stanislav Oshkin 11-10
Moscow Liga Pro 02/22 01:30 Pavel Nechaev v Konstantin Morgachev 12-12
Moscow Liga Pro 02/22 01:00 Igor Poletaev v Timur Mamazakirov 6-9