Korea KOVO

DateRHome v Away-
03/30 10:00 - [3] Korean Air Jumbos v Hyundai Skywalkers [1] 3-0
03/28 10:00 - [3] Korean Air Jumbos v Hyundai Skywalkers [1] 3-0
03/26 10:00 - [1] Hyundai Skywalkers v Korean Air Jumbos [3] 0-3
03/24 10:00 - Hyundai Skywalkers v Korean Air Jumbos 3-2
03/22 10:00 - [2] Samsung Bluefangs v Korean Air Jumbos [3] 1-3
03/20 10:00 - [3] Korean Air Jumbos v Samsung Bluefangs [2] 3-1
03/18 05:27 - [2] Samsung Bluefangs v Korean Air Jumbos [3] 3-1
03/14 10:00 6 [1] Hyundai Skywalkers v KB Stars [5] 1-3
03/13 10:00 6 [5] Kepco Vixtorm v Samsung Bluefangs [2] 3-0
03/11 05:00 6 [3] Korean Air Jumbos v Woori Card Wibee [6] 0-3
03/10 05:00 6 [7] Ansan Rush&Cash v Hyundai Skywalkers [1] 3-2
03/09 10:00 6 [4] Kepco Vixtorm v KB Stars [5] 2-3
03/08 10:00 6 [2] Samsung Bluefangs v Woori Card Wibee [6] 1-3
03/07 10:00 6 [3] Korean Air Jumbos v Ansan Rush&Cash [7] 2-3
03/06 10:00 6 [1] Hyundai Skywalkers v Kepco Vixtorm [5] 0-3
03/04 05:00 6 [4] KB Stars v Woori Card Wibee [6] 1-3
03/03 05:00 6 [7] Ansan Rush&Cash v Samsung Bluefangs [3] 0-3
03/02 10:00 6 [3] Korean Air Jumbos v Hyundai Skywalkers [1] 3-1
03/01 05:00 6 [5] Kepco Vixtorm v Woori Card Wibee [6] 3-1
02/28 10:00 6 [4] KB Stars v Ansan Rush&Cash [7] 3-1
02/27 10:00 6 [2] Samsung Bluefangs v Korean Air [3] 0-3
02/25 05:00 6 [6] Woori Card Wibee v Hyundai Skywalkers [1] 0-3
02/23 10:00 6 [2] Samsung Bluefangs v KB Stars [4] 3-0
02/22 10:00 6 [3] Korean Air Jumbos v Kepco Vixtorm [5] 3-2
02/21 10:00 6 [7] Ansan Rush&Cash v Woori Card Wibee [6] 3-0
02/20 10:00 6 [1] Hyundai Skywalkers v Samsung Bluefangs [2] 2-3
02/18 05:00 6 [4] KB Stars v Korean Air Jumbos [3] 3-0
02/17 05:00 6 [5] Kepco Vixtorm v Ansan Rush&Cash [7] 1-3
02/16 05:00 5 [2] Samsung Bluefangs v Hyundai Skywalkers [1] 2-3
02/15 05:00 5 [3] Korean Air Jumbos v KB Stars [4] 3-0