FIVB Qinzhou

DateRHome v Away-
10/15 04:05 - Virgen/Ontiveros v Sivolap/Velichko 1-2
10/15 03:05 - Artacho/Clancy v Kociolek/Kolosinska 2-0
10/15 03:02 - Clancy/Artacho v Kociolek/Kolosinska 21-12
10/15 02:05 - Koekelkoren/Van Walle v Gonzalez Bayard/Nivaldo 1-2
10/15 01:05 - Wang/Xia v Ross/Sweat 0-2
10/15 00:54 - Wang/X. Y. Xia v Ross/Sweat 8-11
10/14 08:35 - Gonzalez Bayard/Nivaldo v Sivolap/Velichko 1-2
10/14 07:45 - Koekelkoren/Van Walle v Virgen/Ontiveros 0-2
10/14 07:43 - Koekelkoren/Van Walle v Ontiveros/Virgen 19-20
10/14 06:55 - Wang/Xia v Artacho/Clancy 0-2
10/14 06:55 - Xia/Wang v Artacho/Clancy 0-2
10/14 06:47 - Wang/X.Y.Xia v Clancy/Artacho Del Solar 18-20
10/14 06:05 - Kociolek/Kolosinska v Ross/Sweat 2-0
10/14 03:47 - Gonzalez Bayard/Nivaldo v Tijan/Julio 20-13
10/14 03:30 1 Schumann/Ehlers v Sivolap/Velichko 1-2
10/14 03:30 1 Gonzalez Bayard/Nivaldo v Julio/Ahmed Tijan 2-0
10/14 02:43 - Koekelkoren/Van Walle v Van De Velde/Boehlé 20-16
10/14 02:40 1 Krou/Aye v Virgen/Ontiveros 1-2
10/14 02:40 1 Koekelkoren/Van Walle v Boehlé/Van De Velde 2-0
10/14 01:50 1 Artacho/Clancy v Fendrick/Branagh 2-0
10/14 01:50 1 Wang/Xia v Davidova/Shchypkova 2-1
10/14 01:39 - Clancy/Artacho v Fendrick/Branagh 20-19
10/14 01:00 1 Behrens/Ittlinger v Ross/Sweat 0-2
10/14 01:00 1 Kociolek/Kolosinska v Bawden/Ngauamo 2-0
10/13 08:30 1 Schumann/Ehlers v Penninga/van Steenis 2-0
10/13 08:30 1 Sivolap/Velichko v Jefferson/Cherif 2-0
10/13 07:51 - Klasnic/Kolaric v Tijan/Julio 7-14
10/13 07:40 1 Klasnic/Kolaric v Julio/Ahmed Tijan 1-2
10/13 07:40 1 Gonzalez Bayard/Nivaldo v Dziadkou/Kavalenka 2-1
10/13 07:27 - Nivaldo/Gonzalez v Dziadkou/Kavalenka 14-11