Aleksandr Zagodyrenko


NameAleksandr Zagodyrenko
Date of birth1998-05-28 (23)
Country

Transfer history

2020-03-01 - Present Unique Player