Miriam Kolodziejova 6-3,7-6 Valeriya Strakhova 2016-12-03 12:55

Ground: Hardcourt outdoor

Miriam Kolodziejova   Valeriya Strakhova
5 Double Faults 1
53 53
Win % 1st Serve
44 44
75 75
Break Point Conversions
62 62

Events

 • Game 1 - Valeriya Strakhova - breaks to 30
 • Game 2 - Valeriya Strakhova - holds to 40
 • Game 3 - Miriam Kolodziejova - holds to 40
 • Game 4 - Miriam Kolodziejova - breaks to 30
 • Game 5 - Valeriya Strakhova - breaks to 30
 • Game 6 - Miriam Kolodziejova - breaks to love
 • Game 7 - Miriam Kolodziejova - holds to 15
 • Game 8 - Miriam Kolodziejova - breaks to 30
 • Game 9 - Miriam Kolodziejova - holds to 15
 • Game 10 - Miriam Kolodziejova - breaks to 30
 • Game 11 - Miriam Kolodziejova - holds to 30
 • Game 12 - Valeriya Strakhova - holds to 30
 • Game 13 - Valeriya Strakhova - breaks to 30
 • Game 14 - Valeriya Strakhova - holds to 30
 • Game 15 - Miriam Kolodziejova - holds to 40
 • Game 16 - Miriam Kolodziejova - breaks to 30
 • Game 17 - Miriam Kolodziejova - holds to 15
 • Game 18 - Valeriya Strakhova - holds to 40
 • Game 19 - Valeriya Strakhova - breaks to 15
 • Game 20 - Miriam Kolodziejova - breaks to 15
 • Game 21 - Valeriya Strakhova - breaks to 30