Pts

1 2
Hoki/Nagahara 23 21
Nielsen/Boje 21 20

Events

 • Game 1 Race to 5 Points - Hoki / Nagahara
 • Game 1 Lead after 10 - Hoki/Nagahara
 • Game 1 Race to 10 Points - Hoki / Nagahara
 • Game 1 Lead after 20 - Hoki/Nagahara
 • Game 1 Race to 15 Points - Hoki / Nagahara
 • Game 1 Lead after 30 - Hoki/Nagahara
 • Game 1 Race to 20 Points - Nielsen / Boje
 • 23-21: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 5 Points - Nielsen / Boje
 • Game 2 Lead after 10 - Nielsen/Boje
 • Game 2 Race to 10 Points - Nielsen / Boje
 • Game 2 Lead after 20 - Nielsen/Boje
 • Game 2 Race to 15 Points - Nielsen / Boje
 • Game 2 Lead after 30 - Nielsen/Boje
 • Game 2 Race to 20 Points - Hoki / Nagahara