VSB-TU Ostrava B   SK Senov
49 Points Won on Serve 46
6 Longest Streak 6

Pts

1 2 3 4
VSB-TU Ostrava B 22 25 27 29
SK Senov 25 23 25 27

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 1 Lead After 10 Points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 1 - Race to 10 points - SK Senov
 • Set 1 Tie After 20
 • Set 1 - Race to 15 points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 1 Lead After 30 Points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 1 - Race to 20 points - VSB-TU Ostrava B
 • 22-25: Set 1 Score
 • Set 2 - Race to 5 points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 2 Lead After 10 Points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 2 - Race to 10 points - SK Senov
 • Set 2 Lead After 20 Points - SK Senov
 • Set 2 - Race to 15 points - SK Senov
 • Set 2 Lead After 30 Points - SK Senov
 • Set 2 - Race to 20 points - VSB-TU Ostrava B
 • 25-23: Set 2 Score
 • Set 3 - Race to 5 points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 3 Lead After 10 Points - VSB-TU Ostrava B
 • Set 3 - Race to 10 points - SK Senov
 • Set 3 Lead After 20 Points - SK Senov
 • Set 3 - Race to 15 points - SK Senov
 • Set 3 Tie After 30
 • Set 3 - Race to 20 points - VSB-TU Ostrava B
 • 27-25: Set 3 Score
 • Set 4 - Race to 5 points - SK Senov
 • Set 4 Lead After 10 Points - SK Senov
 • Set 4 - Race to 10 points - SK Senov
 • Set 4 Lead After 20 Points - SK Senov
 • Set 4 - Race to 15 points - SK Senov
 • Set 4 Lead After 30 Points - SK Senov
 • Set 4 - Race to 20 points - SK Senov
 • 29-27: Set 4 Score