Laguna 10-4 Tabasco 2014-05-10 00:30

Pts

R
Laguna 10
Tabasco 4