Pts

1 2 3 4 5
Viktor Rahmanov 11 9 4 11 9
Mihail Kozhemyakin 8 11 11 6 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viktor Rakhmanov
 • Game 1 Race to 5 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 7 - Viktor Rakhmanov
 • Game 1 Race to 9 - Viktor Rakhmanov
 • Game 1 - Viktor Rakhmanov won 11-8
 • Score at the end of Game 1 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Rakhmanov
 • Game 2 Race to 5 - Viktor Rakhmanov
 • Game 2 Race to 7 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 9 - Viktor Rakhmanov
 • Game 2 - Mikhail Kozhemyakin won 9-11
 • Score at the end of Game 2 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 5 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 7 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 3 Race to 9 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 3 - Mikhail Kozhemyakin won 4-11
 • Score at the end of Game 3 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Viktor Rakhmanov
 • Game 4 Race to 5 - Viktor Rakhmanov
 • Game 4 Race to 7 - Viktor Rakhmanov
 • Game 4 Race to 9 - Viktor Rakhmanov
 • Game 4 - Viktor Rakhmanov won 11-6
 • Score at the end of Game 4 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Viktor Rakhmanov
 • Game 5 Race to 5 - Viktor Rakhmanov
 • Game 5 Race to 7 - Viktor Rakhmanov
 • Game 5 Race to 9 - Mikhail Kozhemyakin
 • Game 5 - Mikhail Kozhemyakin won 9-11
 • Score at the end of Game 5 9-11