St Pryve St Hilaire St Pryve St Hilaire   Stade Montois

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.20 1.40 0.60 1.40 5.00
Away 0.60 1.40 0.40 1.00 5.00
Total 0.80 2.80 1.00 2.40 10.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.30 1.10 0.50 1.20 4.40
Away - - - - 3.80
Total - - - - 8.20

Comments