[2] Hyundai Skywalkers 1-3 KB Stars [6] 2019-02-11 10:00

Round: 1

Hyundai Skywalkers Hyundai Skywalkers   KB Stars KB Stars
28 Points Won on Serve 32
5 Longest Streak 5

Pts

1 2 3 4
Hyundai Skywalkers 22 25 22 20
KB Stars 25 23 25 25

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 30 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 20 points - KB Stars
 • Score at the end of Set 1 22-25
 • Set 2 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 - Race to 15 points - KB Stars
 • Set 2 Tie After 30
 • Set 2 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers
 • Score at the end of Set 2 25-23
 • Set 3 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Tie After 30
 • Set 3 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers
 • Score at the end of Set 3 22-25
 • Set 4 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 4 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 4 - Race to 10 points - KB Stars
 • Set 4 Tie After 20
 • Set 4 - Race to 15 points - KB Stars
 • Set 4 Lead After 30 Points - KB Stars
 • Set 4 - Race to 20 points - KB Stars