Pts

1 2 3
Artem Slashchev 12 11 11
Evgeniy Ilyukhin 10 7 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 1 Race to 7 - Artem Slashchev
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 - Artem Slashchev won 12-10
 • Score at the end of Game 1 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 9 - Artem Slashchev
 • Game 2 - Artem Slashchev won 11-7
 • Score at the end of Game 2 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Artem Slashchev
 • Game 3 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 3 Race to 7 - Artem Slashchev
 • Game 3 Race to 9 - Artem Slashchev
 • Game 3 - Artem Slashchev won 11-7
 • Score at the end of Game 3 11-7