Pts

1 2 3 4
Alexey Afanasyev 4 7 11 8
Vladimir Nemashkalo 11 11 9 11