Pts

1 2 3
Artem Slashchev 2 6 7
Anatoly Ilin 11 11 11