Pts

1 2 3 4
Yu Cai Zhang 6 4 8 8
Bao Shun Han 11 11 11 11