Pts

1 2 3 4
Evgeny Grishaev 11 9 11 11
Dmitri Razinkov 8 11 4 7