Gazprom dobycha Astrakhan Women   Gazprom Mezhregiongaz Women
20 Points Won on Serve 38
8 Longest Streak 7

Pts

1 2 3
Gazprom dobycha Astrakhan Women 20 16 18
Gazprom Mezhregiongaz Women 25 25 25

Comments

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Gazprom dobycha Astrakhan Women
 • Set 1 Lead After 10 Points - Gazprom dobycha Astrakhan Women
 • Set 1 - Race to 10 points - Gazprom dobycha Astrakhan Women
 • Set 1 Lead After 20 Points - Gazprom dobycha Astrakhan Women
 • Set 1 - Race to 15 points - Gazprom dobycha Astrakhan Women
 • Set 1 Lead After 30 Points - Gazprom dobycha Astrakhan Women
 • Set 1 - Race to 20 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Score at the end of Set 1 20-25
 • Set 2 - Race to 5 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 2 Lead After 10 Points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 2 - Race to 10 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 2 Lead After 20 Points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 2 - Race to 15 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 2 Lead After 30 Points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 2 - Race to 20 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Score at the end of Set 2 16-25
 • Set 3 - Race to 5 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 3 Lead After 10 Points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 3 - Race to 10 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 3 Lead After 20 Points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 3 - Race to 15 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 3 Lead After 30 Points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Set 3 - Race to 20 points - Gazprom Mezhregiongaz Women
 • Score at the end of Set 3 18-25