Pts

1 2 3 4 5 6
Tomokazu Harimoto 11 12 11 13 13 11
Zihao Zhao 6 14 5 11 15 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Zihao Zhao
 • Game 1 Race to 5 - Tomokazu Harimoto
 • Game 1 Race to 7 - Tomokazu Harimoto
 • Game 1 Race to 9 - Tomokazu Harimoto
 • Game 1 - Tomokazu Harimoto won 11-6
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Zihao Zhao
 • Game 2 Race to 5 - Zihao Zhao
 • Game 2 Race to 7 - Tomokazu Harimoto
 • Game 2 Race to 9 - Tomokazu Harimoto
 • Game 2 - Zihao Zhao won 12-14
 • Score After Game 2 - 12-14
 • Game 3 Race to 3 - Tomokazu Harimoto
 • Game 3 Race to 5 - Tomokazu Harimoto
 • Game 3 Race to 7 - Tomokazu Harimoto
 • Game 3 Race to 9 - Tomokazu Harimoto
 • Game 3 - Tomokazu Harimoto won 11-5
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Zihao Zhao
 • Game 4 Race to 5 - Zihao Zhao
 • Game 4 Race to 7 - Tomokazu Harimoto
 • Game 4 Race to 9 - Tomokazu Harimoto
 • Game 4 - Tomokazu Harimoto won 13-11
 • Score After Game 4 - 13-11
 • Game 5 Race to 3 - Tomokazu Harimoto
 • Game 5 Race to 5 - Tomokazu Harimoto
 • Game 5 Race to 7 - Zihao Zhao
 • Game 5 Race to 9 - Tomokazu Harimoto
 • Game 5 - Zihao Zhao won 13-15
 • Score After Game 5 - 13-15