ZNTU SAR Zaporozhye ZNTU SAR Zaporozhye   Gomel HC Gomel HC
31 Pts 28
9 Last 10 Mins Score 6
54 54
Possession %
46 46

Pts

1 2 F
14 17 31
15 13 28

Events

 • 1' - 1st Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 3' - 2nd Goal - Gomel
 • 4' - 3rd Goal - Gomel
 • 6' - 4th Goal - Gomel
 • Half - Race to 3 - Gomel
 • 7' - 5th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 8' - 6th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 11' - 7th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 11' - 8th Goal - Gomel
 • 11' - 9th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 5 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 12' - 10th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 13' - 11th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 7 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 13' - 12th Goal - Gomel
 • 15' - 13th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 15' - 14th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 17' - 15th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 10 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 17' - 16th Goal - Gomel
 • 18' - 17th Goal - Gomel
 • 19' - 18th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 20' - 19th Goal - Gomel
 • 20' - 20th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 12 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 22' - 21st Goal - Gomel
 • 23' - 22nd Goal - Gomel
 • 24' - 23rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 25' - 24th Goal - Gomel
 • 26' - 25th Goal - Gomel
 • 27' - 26th Goal - Gomel
 • 29' - 27th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 30' - 28th Goal - Gomel
 • 30' - 28th Goal - Gomel
 • 30' - 29th Goal - Gomel
 • Half - Race to 15 - Gomel
 • Score After First Half - 14-15
 • 33' - 30th Goal - Gomel
 • 34' - 31st Goal - Gomel
 • 36' - 32nd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 37' - 33rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 38' - 34th Goal - Gomel
 • Half - Race to 3 - Gomel
 • 38' - 35th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 40' - 36th Goal - Gomel
 • 41' - 37th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 43' - 38th Goal - Gomel
 • Half - Race to 5 - Gomel
 • 43' - 39th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 44' - 40th Goal - Gomel
 • 46' - 41st Goal - Gomel
 • Half - Race to 7 - Gomel
 • 46' - 42nd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 48' - 43rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 50' - 44th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 52' - 45th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 52' - 46th Goal - Gomel
 • 53' - 47th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 10 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 53' - 48th Goal - Gomel
 • 54' - 49th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 54' - 50th Goal - Gomel
 • 55' - 51st Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 12 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 56' - 52nd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 57' - 53rd Goal - Gomel
 • 57' - 54th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 58' - 55th Goal - Gomel
 • 58' - 55th Goal - Gomel
 • 58' - 56th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 15 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 60' - 57th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 60' - 58th Goal - Gomel
 • 60' - 59th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 17 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Score After Second Half - 31-28