Pts

1 2 3 4
Leonid Muravyev 9 11 11 11
Mikhail Chernjavskiy 11 7 4 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 1 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 1 Race to 7 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 1 Race to 9 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 1 - Mikhail Chernjavskiy won 9-11
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 2 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 2 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 2 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 2 - Leonid Muravyev won 11-7
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 3 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 3 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 3 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 3 - Leonid Muravyev won 11-4
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 4 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 4 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 4 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 4 - Leonid Muravyev won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6