Pts

1 2 3 4 5
Oleg Melkov 11 2 9 14 6
Leonid Muravyev 6 11 11 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Melkov
 • Game 1 - Oleg Melkov won 11-6
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 2 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 2 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 2 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 2 - Leonid Muravyev won 2-11
 • Score After Game 2 - 2-11
 • Game 3 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 3 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 3 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 3 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 3 - Leonid Muravyev won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 4 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 4 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 4 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 4 - Oleg Melkov won 14-12
 • Score After Game 4 - 14-12
 • Game 5 Race to 3 - Leonid Muravyev
 • Game 5 Race to 5 - Leonid Muravyev
 • Game 5 Race to 7 - Leonid Muravyev
 • Game 5 Race to 9 - Leonid Muravyev
 • Game 5 - Leonid Muravyev won 6-11
 • Score After Game 5 - 6-11