Pts

1 2 3
Saurav Ghosal 11 11 18
Mahesh Mangaonkar 7 7 16

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mahesh Mangaonkar
 • Game 1 Race to 5 - Saurav Ghosal
 • Game 1 Race to 7 - Saurav Ghosal
 • Game 1 Race to 9 - Saurav Ghosal
 • Game 1 - Saurav Ghosal won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Mahesh Mangaonkar
 • Game 2 Race to 5 - Mahesh Mangaonkar
 • Game 2 Race to 7 - Saurav Ghosal
 • Game 2 Race to 9 - Saurav Ghosal
 • Game 2 - Saurav Ghosal won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Mahesh Mangaonkar
 • Game 3 Race to 5 - Saurav Ghosal
 • Game 3 Race to 7 - Saurav Ghosal
 • Game 3 Race to 9 - Saurav Ghosal
 • Game 3 - Saurav Ghosal won 18-16