Pts

1 2 3
Viktor Rahmanov 12 11 11
Vladimir Shirokov 10 5 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 - Viktor Rahmanov won 12-10
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Rahmanov
 • Game 2 Race to 5 - Viktor Rahmanov
 • Game 2 Race to 7 - Viktor Rahmanov
 • Game 2 Race to 9 - Viktor Rahmanov
 • Game 2 - Viktor Rahmanov won 11-5
 • Score After Game 2 - 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Shirokov
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Shirokov
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Shirokov
 • Game 3 Race to 9 - Viktor Rahmanov
 • Game 3 - Viktor Rahmanov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9