Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Halai 11 9 11 9 7
Vadim Shvidkiy 4 11 4 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Halai
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Halai
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Halai
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Halai
 • Game 1 - Dmitry Halai won 11-4
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Halai
 • Game 2 Race to 5 - Dmitry Halai
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Halai
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Halai
 • Game 2 - Vadim Shvidkiy won 9-11
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Halai
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Halai
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Halai
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Halai
 • Game 3 - Dmitry Halai won 11-4
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Vadim Shvidkiy
 • Game 4 Race to 5 - Vadim Shvidkiy
 • Game 4 Race to 7 - Vadim Shvidkiy
 • Game 4 Race to 9 - Vadim Shvidkiy
 • Game 4 - Vadim Shvidkiy won 9-11
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 Race to 5 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 Race to 7 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 Race to 9 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 - Vadim Shvidkiy won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11