Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Shchytka 11 12 6 7 7
Pavlo Vasylchuk 5 10 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Shchytka
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Game 1 - Oleksandr Shchytka won 11-5
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 2 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 2 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Shchytka
 • Game 2 - Oleksandr Shchytka won 12-10
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 - Pavlo Vasylchuk won 6-11
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Shchytka
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 4 - Pavlo Vasylchuk won 7-11
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 5 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 7 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 5 - Pavlo Vasylchuk won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11