Pts

1 2 3 4 5
Karen Dzhanibekyan 13 6 5 14 5
Vadim Shvidkiy 11 11 11 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vadim Shvidkiy
 • Game 1 Race to 5 - Vadim Shvidkiy
 • Game 1 Race to 7 - Vadim Shvidkiy
 • Game 1 Race to 9 - Karen Dzhanibekyan
 • Game 1 - Karen Dzhanibekyan won 13-11
 • Score After Game 1 - 13-11
 • Game 2 Race to 3 - Vadim Shvidkiy
 • Game 2 Race to 5 - Vadim Shvidkiy
 • Game 2 Race to 7 - Vadim Shvidkiy
 • Game 2 Race to 9 - Vadim Shvidkiy
 • Game 2 - Vadim Shvidkiy won 6-11
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Vadim Shvidkiy
 • Game 3 Race to 5 - Vadim Shvidkiy
 • Game 3 Race to 7 - Vadim Shvidkiy
 • Game 3 Race to 9 - Vadim Shvidkiy
 • Game 3 - Vadim Shvidkiy won 5-11
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Vadim Shvidkiy
 • Game 4 Race to 5 - Karen Dzhanibekyan
 • Game 4 Race to 7 - Karen Dzhanibekyan
 • Game 4 Race to 9 - Karen Dzhanibekyan
 • Game 4 - Karen Dzhanibekyan won 14-12
 • Score After Game 4 - 14-12
 • Game 5 Race to 3 - Karen Dzhanibekyan
 • Game 5 Race to 5 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 Race to 7 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 Race to 9 - Vadim Shvidkiy
 • Game 5 - Vadim Shvidkiy won 5-11
 • Score After Game 5 - 5-11