[13] Dynamo Chelyabinsk 28-35 Chekhovskie Medvedi [1] 2021-04-08 13:00

Stadium: SK Polet

Dinamo Chelyabinsk Dinamo Chelyabinsk   Chekhovskie Medvedi Chekhovskie Medvedi
28 Pts 35
5 Last 10 Mins Score 3
54 54
Possession %
46 46

Pts

1 2 F
13 15 28
19 16 35

Events

 • 1' - 1st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 2' - 2nd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 3' - 3rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 4' - 4th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 5' - 5th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 3 - Chekhovskie Medvedi
 • 6' - 6th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 6' - 7th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 7' - 8th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 5 - Chekhovskie Medvedi
 • 8' - 9th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 9' - 10th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 7 - Chekhovskie Medvedi
 • 12' - 11th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 13' - 12th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 15' - 13th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 16' - 14th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 18' - 15th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 10 - Chekhovskie Medvedi
 • 18' - 16th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 19' - 17th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 20' - 18th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 20' - 19th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 12 - Chekhovskie Medvedi
 • 23' - 20th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 23' - 21st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 24' - 22nd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 25' - 23rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 15 - Chekhovskie Medvedi
 • 25' - 24th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 26' - 25th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 26' - 26th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 27' - 27th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 17 - Chekhovskie Medvedi
 • 27' - 28th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 28' - 29th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 29' - 30th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 29' - 31st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 30' - 32nd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • Score After First Half - 13-19
 • 31' - 33rd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 37' - 34th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 37' - 35th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 37' - 36th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 37' - 37th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 3 - Chekhovskie Medvedi
 • 37' - 38th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 38' - 39th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 38' - 40th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 5 - Chekhovskie Medvedi
 • 39' - 41st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 41' - 42nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 7 - Chekhovskie Medvedi
 • 41' - 43rd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 41' - 44th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 42' - 45th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 44' - 46th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 44' - 47th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 45' - 48th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 10 - Chekhovskie Medvedi
 • 46' - 49th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 47' - 50th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 48' - 51st Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 48' - 52nd Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 12 - Chekhovskie Medvedi
 • 49' - 53rd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 50' - 54th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 50' - 55th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 51' - 56th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 52' - 57th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 52' - 58th Goal - Chekhovskie Medvedi
 • Half - Race to 15 - Chekhovskie Medvedi
 • 53' - 59th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 54' - 60th Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 56' - 61st Goal - Chekhovskie Medvedi
 • 60' - 62nd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • 60' - 63rd Goal - Dynamo Chelyabinsk
 • Score After Second Half - 28-35