Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Volokhov 11 7 11 4 11
Artem Borysov 9 11 9 11 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 7 - Artem Borisov
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Artem Borisov
 • Game 2 Race to 5 - Artem Borisov
 • Game 2 Race to 7 - Artem Borisov
 • Game 2 Race to 9 - Artem Borisov
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 5 - Artem Borisov
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 2 - Artem Borisov won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Artem Borisov
 • Game 4 Race to 5 - Artem Borisov
 • Game 4 Race to 7 - Artem Borisov
 • Game 4 Race to 9 - Artem Borisov
 • Score After Game 4 - 4-11
 • Game 3 - Vladyslav Volokhov won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 5 - 11-6
 • Game 5 - Vladyslav Volokhov won 11-6