Pts

1 2 3 4
Yuriy Novikov 5 11 11 11
Aleksandr Averyanov 11 5 9 9