Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Gorelov 7 11 11 11 7
Sergey Pisklov 11 5 9 13 11