Pts

1 2 3 4
Pavlo Vasylchuk 6 7 11 2
Vitalii Protopopov 11 11 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vitalii Protopopov
 • Game 1 Race to 5 - Vitalii Protopopov
 • Game 1 Race to 7 - Vitalii Protopopov
 • Game 1 Race to 9 - Vitalii Protopopov
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Vitalii Protopopov won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Vitalii Protopopov
 • Game 2 Race to 5 - Vitalii Protopopov
 • Game 2 Race to 7 - Vitalii Protopopov
 • Game 2 Race to 9 - Vitalii Protopopov
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Vitalii Protopopov won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Pavlo Vasylchuk
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Protopopov
 • Game 3 Race to 7 - Vitalii Protopopov
 • Game 3 Race to 9 - Pavlo Vasylchuk
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Vitalii Protopopov won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Vitalii Protopopov
 • Game 4 Race to 5 - Vitalii Protopopov
 • Game 4 Race to 7 - Vitalii Protopopov
 • Game 4 Race to 9 - Vitalii Protopopov
 • Score After Game 4 - 2-11
 • Game 4 - Vitalii Protopopov won 2-11