Pts

1 2 3 4
Sergey Zavinskiy 6 11 10 2
Yuriy Novikov 11 7 12 11