Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Zhurba 10 11 8 11 11
Aleksandr Serebrennikov 12 8 11 3 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nikolay Zhurba
 • Game 1 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 1 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 1 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Aleksandr Serebrennikov won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Nikolay Zhurba
 • Game 2 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 2 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 2 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Aleksandr Serebrennikov won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Serebrennikov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Serebrennikov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Serebrennikov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Serebrennikov
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Nikolay Zhurba won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Nikolay Zhurba
 • Game 4 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 4 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 4 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 4 - 11-3
 • Game 3 - Aleksandr Serebrennikov won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Nikolay Zhurba
 • Game 5 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 5 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 5 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 5 - 11-4
 • Game 5 - Nikolay Zhurba won 11-4