Pts

1 2 3 4
Liliia Nerush 12 7 11 3
Marina Slashcheva 14 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Liliia Nerush
 • Game 1 Race to 5 - Liliia Nerush
 • Game 1 Race to 7 - Liliia Nerush
 • Game 1 Race to 9 - Liliia Nerush
 • Score After Game 1 - 12-14
 • Game 1 - Maryna Slashchova won 12-14
 • Game 2 Race to 3 - Maryna Slashchova
 • Game 2 Race to 5 - Maryna Slashchova
 • Game 2 Race to 7 - Maryna Slashchova
 • Game 2 Race to 9 - Maryna Slashchova
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Maryna Slashchova won 12-14
 • Game 3 Race to 3 - Liliia Nerush
 • Game 3 Race to 5 - Liliia Nerush
 • Game 3 Race to 7 - Maryna Slashchova
 • Game 3 Race to 9 - Maryna Slashchova
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 2 - Maryna Slashchova won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Maryna Slashchova
 • Game 4 Race to 5 - Maryna Slashchova
 • Game 4 Race to 7 - Maryna Slashchova
 • Game 4 Race to 9 - Maryna Slashchova
 • Score After Game 4 - 3-11
 • Game 4 - Maryna Slashchova won 3-11