Pts

1 2 3 4
Vitaly Khorolsky 6 11 4 5
Sergey Vavrenyuk 11 9 11 11