Pts

1 2 3 4 5
Sergey Zemyantsev 11 5 11 8 8
Vitalii Sazhniev 8 11 6 11 11