Pts

1 2 3 4 5
Yuriy Kolesnik 7 11 3 13 4
Dmytro Rehotun 11 9 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Rehotun
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Rehotun
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Rehotun
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Rehotun
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Dmytro Rehotun won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Rehotun
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Rehotun
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Rehotun
 • Game 2 Race to 9 - Yurii Kolesnyk
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Dmytro Rehotun won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Rehotun
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Rehotun
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Rehotun
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Rehotun
 • Score After Game 3 - 3-11
 • Game 2 - Yurii Kolesnyk won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Rehotun
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Rehotun
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Rehotun
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Rehotun
 • Score After Game 4 - 13-11
 • Game 3 - Dmytro Rehotun won 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Dmytro Rehotun
 • Game 5 Race to 5 - Dmytro Rehotun
 • Game 5 Race to 7 - Dmytro Rehotun
 • Game 5 Race to 9 - Dmytro Rehotun