Pts

1 2 3 4 5
Igor Tridukh 11 12 5 4 4
Yuriy Kolesnik 5 10 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Igor Trydukh won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Igor Trydukh
 • Game 2 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 2 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 2 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 1 - Igor Trydukh won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Kolesnyk
 • Game 3 Race to 5 - Yurii Kolesnyk
 • Game 3 Race to 7 - Yurii Kolesnyk
 • Game 3 Race to 9 - Yurii Kolesnyk
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 2 - Igor Trydukh won 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Yurii Kolesnyk
 • Game 4 Race to 5 - Yurii Kolesnyk
 • Game 4 Race to 7 - Yurii Kolesnyk
 • Game 4 Race to 9 - Yurii Kolesnyk
 • Score After Game 4 - 4-11
 • Game 3 - Yurii Kolesnyk won 5-11
 • Game 5 Race to 3 - Yurii Kolesnyk
 • Game 5 Race to 5 - Yurii Kolesnyk
 • Game 5 Race to 7 - Yurii Kolesnyk
 • Game 5 Race to 9 - Yurii Kolesnyk
 • Score After Game 5 - 4-11
 • Game 5 - Yurii Kolesnyk won 4-11