Malavan v Navad Urmia 2021-02-13 10:30

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.80 1.20 0.40 1.20 3.40
Away 0.00 0.00 0.00 1.20 4.20
Total 0.80 1.20 0.40 2.40 7.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.70 1.00 0.30 0.80 2.90
Away 0.00 0.00 0.10 1.20 3.60
Total 0.70 1.00 0.40 2.00 6.50