Pts

1 2 3 4
Sergey Vavrenyuk 9 13 4 11
Vitaly Khorolsky 11 11 11 13