Pts

1 2 3 4
Nikolay Shalgorodskiy 7 11 11 11
Yuriy Kievskiy 11 7 8 9