Pts

1 2 3 4 5
Mikhail Sverdlov 11 6 14 7 4
Vladimir Mishakin 7 11 12 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 1 Race to 7 - Mikhail Sverdlov
 • Game 1 Race to 9 - Mikhail Sverdlov
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Mikhail Sverdlov won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 2 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 2 Race to 7 - Vladimir Mishakin
 • Game 2 Race to 9 - Vladimir Mishakin
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 1 - Mikhail Sverdlov won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 3 Race to 5 - Mikhail Sverdlov
 • Game 3 Race to 7 - Mikhail Sverdlov
 • Game 3 Race to 9 - Mikhail Sverdlov
 • Score After Game 3 - 14-12
 • Game 2 - Vladimir Mishakin won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 4 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 4 Race to 7 - Vladimir Mishakin
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Mishakin
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 3 - Mikhail Sverdlov won 14-12
 • Game 5 Race to 3 - Mikhail Sverdlov
 • Game 5 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 5 Race to 7 - Vladimir Mishakin
 • Game 5 Race to 9 - Vladimir Mishakin
 • Score After Game 5 - 4-11
 • Game 5 - Vladimir Mishakin won 4-11