Voiny Suomi Voiny Suomi   Goryachiye Golovy Goryachiye Golovy
Pts
Shots
Penalties
Goals on Power Play
-

Pts

Events

 • Goal 1 - Goryachiye Golovy -
 • Goal 2 - Voiny Suomi -
 • Goal 3 - Voiny Suomi -
 • Race to 2 - Voiny Suomi
 • Goal 4 - Voiny Suomi -
 • Race to 3 - Voiny Suomi
 • Goal 5 - Voiny Suomi -
 • Race to 4 - Voiny Suomi
 • Goal 6 - Voiny Suomi -
 • Race to 5 - Voiny Suomi
 • Score After 1st Period - 5-1
 • Goal 7 - Goryachiye Golovy -
 • Goal 8 - Goryachiye Golovy -
 • Goal 9 - Goryachiye Golovy -
 • Goal 10 - Goryachiye Golovy -
 • Goal 11 - Goryachiye Golovy -
 • Score After 2nd Period - 5-6
 • Goal 12 - Goryachiye Golovy -
 • Goal 13 - Voiny Suomi -
 • Goal 14 - Voiny Suomi -
 • Score After 3rd Period - 7-7
 • Score After Over Time - 7-7
 • Shootout Penalty 1 - Goryachiye Golovy - Miss
 • Shootout Penalty 1 - Voiny Suomi - Miss
 • Shootout Penalty 2 - Goryachiye Golovy - Goal
 • Shootout Penalty 2 - Voiny Suomi - Goal
 • Shootout Penalty 3 - Goryachiye Golovy - Miss
 • Shootout Penalty 3 - Voiny Suomi - Miss
 • Shootout Penalty 4 - Voiny Suomi - Goal