Pts

1 2 3 4 5
Oleg Volynets 9 8 11 11 8
Evgeniy Voytenko 11 11 2 6 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Voitenko
 • Game 1 Race to 5 - Yaroslav Voitenko
 • Game 1 Race to 7 - Yaroslav Voitenko
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Volynets
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Yaroslav Voitenko won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Volynets
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Volynets
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Volynets
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Voitenko
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Yaroslav Voitenko won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Volynets
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Volynets
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Volynets
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Volynets
 • Score After Game 3 - 11-2
 • Game 2 - Yaroslav Voitenko won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Volynets
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Volynets
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Volynets
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Volynets
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 3 - Oleg Volynets won 11-2
 • Game 5 Race to 3 - Yaroslav Voitenko
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Voitenko
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Volynets
 • Game 5 Race to 9 - Yaroslav Voitenko
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Yaroslav Voitenko won 8-11